Guardian of the galaxy

Guardians of the Galaxy

Năm:Duration: 121 PhútLượt xem:126 views
6202 bình chọn, trung bình7,9 out of 10

Light years from Earth, 26 years after being abducted, Peter Quill finds himself the prime target of a manhunt after discovering an orb wanted by Ronan the Accuser.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *