Hacksaw Ridge

Năm:Duration: 140 PhútLượt xem:87 views
1435 bình chọn, trung bình7,4 out of 10

WWII American Army Medic Desmond T. Doss, who served during the Battle of Okinawa, refuses to kill people and becomes the first Conscientious Objector in American history to win the Congressional Medal of Honor.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *