Jack Reacher: Never Go Back

Chất lượng:Năm:Duration: 118 PhútLượt xem:86 views
1112 bình chọn, trung bình4,9 out of 10

Jack Reacher must uncover the truth behind a major government conspiracy in order to clear his name. On the run as a fugitive from the law, Reacher uncovers a potential secret from his past that could change his life forever.

Dòng giới thiệu:Justice is Coming.
Phát hành:
Ngôn ngữ:English
Chi phí sản xuất:$ 68.000.000,00
Doanh Thu:$ 161.484.189,00
Đạo diễn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *