Chọn server khác nếu không xem được

Kim Bình Mai – The Forbidden Legend: Sex & Chopsticks

Chất lượng:Năm:, Duration: 94 PhútLượt xem:201 views
16 bình chọn, trung bình5,6 out of 10

Based on the classic Chinese novel “Jin Ping Mei,” written during the Ming Dynasty. The novel itself is the first full length Chinese fictional work to depict sexuality in explicit manner. The movie (as well as novel) takes place during 1111-1127 and centers around Ximen Quing, a corrupt social climber and lustful merchant who is wealthy enough to marry a consort of wives and concubines.

Phát hành:
Ngôn ngữ:广州话 / 廣州話
Đạo diễn:,

1 Những ý kiến trên “Kim Bình Mai – The Forbidden Legend: Sex & Chopsticks”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *