Mặt Trái Tiền Bạc Money Monster

Năm:Duration: 98 PhútLượt xem:40 views
2482 bình chọn, trung bình6,4 out of 10

Dẫn chương trình truyền hình về tài chính Lee Gates cùng nhà sản xuất của anh Patty bị đưa vào một tình huống cực độ khi một nhà đầu tư nổi điên chiếm lĩnh đài truyền hình.

Phát hành:
Ngôn ngữ:English
Chi phí sản xuất:$ 27.000.000,00
Doanh Thu:$ 93.282.604,00
Diễn viên:

Trả lời