Passengers

Passengers

Chất lượng:Năm:Duration: 116 PhútLượt xem:55 views
1215 bình chọn, trung bình6,4 out of 10

A spacecraft traveling to a distant colony planet and transporting thousands of people has a malfunction in its sleep chambers. As a result, two passengers are awakened 90 years early.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *