Phong Thần Bảng – League of Gods

Năm:Duration: 130 PhútLượt xem:37 views
76 bình chọn, trung bình5,2 out of 10

Trong trận đánh giữa yêu hồ và tam giới, Đát Kỷ (Phạm Băng Băng) sẽ là nhân vật đại ác. Một mặt, nhân vật này dùng mị thuật để khống chế Trụ Vương (Lương Gia Huy), khiến bậc đế vương mê mệt đến mất nước. Mặt khác, Đát Kỷ dùng yêu thuật đấu Khương Tử Nha (Lý Liên Kiệt), Lôi Chấn Tử (Hướng Tả), Na Tra, Dương Tiễn.

Phát hành:
Ngôn ngữ:广州话 / 廣州話
Chi phí sản xuất:$ 38.000.000,00
Doanh Thu:$ 43.300.000,00
Đạo diễn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *