Star Wars: The Force Awakens

Chất lượng:Năm:Duration: 136 PhútLượt xem:34 views
5656 bình chọn, trung bình7,5 out of 10

Thirty years after defeating the Galactic Empire, Han Solo and his allies face a new threat from the evil Kylo Ren and his army of Stormtroopers.

Dòng giới thiệu:Every generation has a story.
Quốc gia:
Phát hành:
Ngôn ngữ:English
Chi phí sản xuất:$ 200.000.000,00
Doanh Thu:$ 2.058.662.225,00
Đạo diễn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *