Arrow

Năm:Duration: 42 PhútLượt xem:1.576 views
747 bình chọn, trung bình6,3 out of 10

Spoiled billionaire playboy Oliver Queen is missing and presumed dead when his yacht is lost at sea. He returns five years later a changed man, determined to clean up the city as a hooded vigilante armed with a bow.

Quốc gia:
Phát hành:
Ngày phát sóng cuối cùng:15 Mar 2017
Số tập:108
Mạng lưới:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *