Boy before flower

Boys Over Flowers

Thể loại:Comedy, Drama
Năm:Duration: 60 PhútLượt xem:623 views
8 bình chọn, trung bình7,9 out of 10

A working class girl winds up at an exclusive prep school. Unassuming high school girl Jan Di stands up to — and eventually falls for — a spoiled rich kid who belongs to the school’s most powerfu clique.

Quốc gia:
Phát hành:
Ngày phát sóng cuối cùng:31 Mar 2009
Số tập:25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *